top of page
SET 80 และ100 ตารางเมตร
69256189_2346744185573389_47698776697581

ชุดอุปกรณ์ คอนกรีตลอกลาย แถมคอร์สเรียนวิธีทำฟรี

ชุดมืออาชีพ สำหรับหน้างาน

คอนกรีตลอกลาย 80-100 ตารางเมตร

ราคา 38,000 บ.

มืออาชีพวัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมด ที่จะได้รับ

กระดาษลอกลาย.jpg

กระดาษลอกลาย 100 ม. (เลือกลายได้)
ราคา 10,000 บ. = 100 เมตร

Activator - 10 lit.jpg

น้ำยาประสาน (Activator) 10 แกลลอน
ขนาด 10 ลิตร
ราคา : 1,280 บ. / แกลลอน 

กาพ่น-icon.jpg

ปืนพ่นคอนกรีต
จำนวน 1 อัน | ราคา : 1,890 บ.

สีซีเมนต์-ถุง.jpg

ซีเมนต์สีขัดมัน : 12 กระสอบ

1 กระสอบ 920 บ. : ขนาด 25 กก.

1 กระสอบ ใช้งานได้ 8 ตร.ม.

น้ำยาเคลือบเงา M-100 - 20 lit (1).jpg

น้ำยาเคลือบเงา จำนวน 1 ถัง
ขนาด 20 ลิตร ใช้ได้ 100 ตร.ม.

ราคา : 4,300 บ. / ถัง

OFM3000750.jpg

เทปกาว

จำนวน 2 ม้วน

สมนาคุณ  : ฟรี!  ฝึกอบรมภายในศูนย์ Concrete Decor Thailand ( มหาชัย )

อนุญาตจำนวนผู้อบรม 8-10 ท่าน

*หมายเหตุ : กรณีต่างจังหวัด เพิ่ม 2,000-4,000 บาท / วัน ขึ้นอยู่กับระยะทางการเดินทาง
* เพิ่มเติมมีค่าใช้จ่ายสถานที่พัก และค่าเดินทางเพิ่มเติม ตามจริง
SET 200 ตารางเมตร

ชุดอุปกรณ์ คอนกรีตลอกลาย แถมคอร์สเรียนวิธีทำฟรี

ชุดมืออาชีพ สำหรับหน้างาน
คอนกรีตลอกลาย 160-200 ตารางเมตร

ราคา 74,200 บ.

69256189_2346744185573389_47698776697581

มืออาชีพวัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมด ที่จะได้รับ

กระดาษลอกลาย.jpg

กระดาษลอกลาย 200 ม. (เลือกลายได้)
ราคา 20,000 บ. = 200 เมตร

Activator - 10 lit.jpg

น้ำยาประสาน (Activator) ขนาด 10 ลิตร
จำนวน : 20 แกลลอน

ราคา : 1,280 บ. / แกลลอน 

กาพ่น-icon.jpg

ปืนพ่นคอนกรีต
จำนวน 1 อัน | ราคา : 1,890 บ.

สีซีเมนต์-ถุง.jpg

ซีเมนต์สีขัดมัน : 24 กระสอบ

1 กระสอบ 920 บ. : ขนาด 25 กก.

1 กระสอบ ใช้งานได้ 8 ตร.ม.

น้ำยาเคลือบเงา M-100 - 20 lit (1).jpg

น้ำยาเคลือบเงา จำนวน 2 ถัง
ขนาด 20 ลิตร ใช้ได้ 100 ตร.ม.

ราคา : 4,300 บ. / ถัง

OFM3000750.jpg

เทปกาว

จำนวน 2 ม้วน

ฟรี!  ฝึกอบรมภายในศูนย์ Concrete Decor Thailand ( มหาชัย )
อนุญาตจำนวนผู้อบรม 8-10 ท่าน

*หมายเหตุ : กรณีต่างจังหวัด เพิ่ม 2,000-4,000 บาท / วัน ขึ้นอยู่กับระยะทางการเดินทาง
* เพิ่มเติมมีค่าใช้จ่ายสถานที่พัก และค่าเดินทางเพิ่มเติม ตามจริง

คลิปตัวอย่างการสอนคอร์สแบบส่วนตัว

ขั้นตอนการทำ พื้นคอนกรีตลอกลาย

bottom of page