top of page

Item List

เปิดสอนอาชีพช่าง ตกแต่งคอนกรีต

เปิดสอน คอนกรีตพิมพ์ลาย จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ #1

วันอาทิตย์ที่ 5 มี.ค. 66
เรียน 8.00 - 17.00 น.
สอนเต็มวันเรียนจาก 0-100 %

สอนทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย
พื้นพิมพ์ลาย-เชียงใหม่.jpg
bottom of page