Item List

เปิดสอนอาชีพช่าง ตกแต่งคอนกรีต

คอร์สอบรม คอนกรีตพิมพ์ลาย รุ่นที่ #80

วันเสาร์ที่ 17 ธ.ค. 65
เรียน 8.00 - 17.00 น.
สอนเต็มวันเรียนจาก 0-100 %

สอนทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย