top of page

มารู้จักกระดาษลอกลาย (Stencil Concrete) กัน!!

กระดาษลอกลาย (Stencil Concrete) ⚫ นำเข้าโดยตรงจากต่างประเทศ ⚫ วัสดุคุณภาพสูง เหนียวคงทนต่อการใช้งาน ⚫ ใช้งานได้ทั้งผิวปูนสด-ปูนแห้ง ⚫ ฉลุด้วยลวดลายคมชัด ไม่บิดเบี้ยวเสียรูปทรง ⚫ ลวดลายมากกว่า 10 แบบ

ดูสินค้าเพิ่มเติม กระดาษลอกลาย

bottom of page