top of page

มาตรฐานช่างเดคคอร์ ทำคอนกรีตพิมพ์ลาย


คอนกรีตพิมพ์ลาย หรืองานแสตมป์คอนกรีตที่ดี ต้องมีมาตรฐาน ต้องมาจากการทำงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ การวางแผนงาน จนจบขั้นตอนการทำงาน บทความนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับ “10 ข้อ มาตรฐานการทำคอนกรีตพิมพ์ลาย ตามข้อกำหนดของช่างเดคคอร์” ที่ช่างรับเหมา และเจ้าของบ้านต้องรู้ มีอะไรบ้าง ?


1. ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ให้ตรงตามข้อตกลง

วัสดุอุปกรณ์ต้องตรงตามที่ตกลงกับเจ้าของบ้าน และตรงตามรายละเอียดใบเสนอราคา วัสดุที่สำคัญมากต่อคุณภาพงานพื้นพิมพ์ลาย ต้องใช้ตามมาตรฐานช่างเดคคอร์ ได้แก่

- สี Color Seasons เพราะเป็นสีซีเมนต์ที่มี มอก. เจ้าเดียวในประเทศไทย ให้คุณภาพสีดีที่สุด ใช้แม่สี

นำเข้าจากเยอรมัน และอเมริกา เป็นแม่สีสนิมเหล็ก Iron Oxide แท้ เกรดทนแดด ทน UV 10 ปี

- ผงลอกแบบ ต้องใช้แม่สีตัวเดียวกันจากสี Color Seasons ได้มาตรฐาน มอก.

ให้ผงเนียนละเอียด เบา ล้างทำความสะอาดง่าย ตรวจสอบเบอร์ให้ถูกต้องตรงตามที่ใช้คู่กับเฉดสี

Color Seasons

- น้ำยาเคลือบเงา ต้องใช้สูตร M-100 ของแท้ต้องจาก Concrete Décor Thailand เท่านั้น

เป็นสูตรพร้อมใช้งาน เนื้ออะคริลิคเรซิ่นแท้ มีคุณภาพ ทนแดดฝนได้ยาวนาน เหมาะกับงานคอนกรีต

พิมพ์ลาย

- แม่พิมพ์ ต้องใช้แม่พิมพ์ที่ผลิตโดย Concrete Décor Thailand เท่านั้น เพราะเป็นโรงงานผลิต

แม่พิมพ์ประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 : 2015

แม่พิมพ์จะได้ขนาด ร่อง เทคเจอร์พื้นผิวหิน ตรงกันทุกแผ่น


2. วัสดุอุปกรณ์ต้องเพียงพอกับการใช้งานจริง

ตรวจสอบปริมาณวัสดุให้เพียงพอต่อพื้นที่หน้างานจริง เพื่อให้ได้มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดต่องานรับเหมา โดยคำนวณเฉลี่ยตามอัตราการใช้งานที่เหมาะสมของวัสดุนั้น อาทิ

-สีซีเมนต์ Color Seasons 1 กระสอบ บรรจุ 25 กก. : 6 – 8 ตร.ม.

ต้องแบ่งโรยขัดมัน 2 รอบ รอบละ 1 – 1.5 กก.

-ผงลอกแบบ 1 กระสอบ บรรจุ 10 กก. : 90 – 100 ตร.ม.

-น้ำยาเคลือบเงา M-100 เฉลี่ย 1 ลิตร : 4 – 5 ตร.ม.

-แม่พิมพ์ ควรใช้อย่างน้อย 5 แผ่นขึ้นไป และ 1 ใน 5 ต้องมีแผ่นอ่อน 1 แผ่น

สำหรับการพิมพ์เข้ามุม


3. ต้องป้องกันพื้นที่รอบหน้างาน

-ช่างเดคคอร์ต้องติดฟิล์มป้องกันพื้นที่โดยรอบหน้างาน ก่อนเริ่มทำแสตมป์คอนกรีต

เพื่อไม่ให้เกิดความเลอะเทอะเสียหาย


4. การเตรียมพื้นผิวหน้างาน ก่อนเทคอนกรีต

- ตรวจเช็คสภาพอากาศในช่องทางต่าง ๆ ให้แน่นอนว่าในวันทำงานจะไม่มีฝน

- ต้องวางแผนระยะเวลาทำงานให้ดี ไม่ใช่แค่กับตัวงาน แต่ต้องสอดคล้องกับเวลาอนุญาตของแต่ละ

สถานที่ด้วย

- ต้องล้างทำความสะอาดพื้นที่หน้างานก่อนทุกครั้งด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน เพื่อล้างคราบดำ เชื้อราต่าง ๆ

- ต้องวัดหาระดับ เพื่อหาระดับการเทปูน รวมถึงตรวจเช็คระดับทางน้ำไหลด้วย

- ต้องวางเหล็กไวร์เมช

- ก่อนเทปูนต้องฉีดน้ำเลี้ยงผิวปูนเดิมให้ฉ่ำอยู่ตลอดเวลา เพื่อปูนที่เทใหม่จะได้เกาะกับพื้นผิวเดิมได้อย่างมี

มาตรฐาน


5. เชี่ยวชาญการเทพื้นปรับระดับ

- ช่างเดคคอร์มีประสบการณ์เทพื้นปรับระดับ มากกว่า 2 – 3 ปี

- ค่า Str คอนกรีต ต้องเป็น Str 240 หรือ Str 280 เท่านั้น

- ปรับระดับแล้ว ความหนาห้ามต่ำกว่า 5 ซม.

- เทปูนจากด้านในก่อนเท่านั้น

- จำนวนคิวปูนที่เท ต้องสอดคล้องกับจำนวนช่าง เพื่อมาตรฐานงานที่ไม่เร่งรีบเกินไป


6. ต้องขัดมันผิวสีซีเมนต์ให้เรียบเท่านั้น ก่อนการพิมพ์ลาย

- ช่างต้องใช้เกรียงขัดเปิดหน้าผิวปูนก่อนโรยสี เพื่อให้ผิวปูนเหมาะสมพร้อมรับสี

- ต้องขัดมันสีซีเมนต์ 2 รอบ โดยโรยสีรอบที่ 1 เพื่อขัดผิวสีซีเมนต์ให้เรียบ โรยสีรอบที่ 2

เพื่อขัดผิวสีซีเมนต์ให้เรียบเนียนเงามากที่สุด

- ช่างเดคคอร์ต้องตรวจดูทุกตาราง ห้ามให้เกิดผิวเม็ดทรายเด็ดขาด หากมีต้องรีบแก้ไขทันที


7. วางแม่พิมพ์อย่างถูกวิธี

- หลังขัดมันสีซีเมนต์แล้ว ช่างต้องสังเกตว่าปูนเซตตัวดีเท่านั้น จึงเริ่มขั้นตอนพิมพ์ลายได้

- ก่อนพิมพ์ลายต้องโรยผงลอกแบบทั่วผิวงาน และที่ด้านในแม่พิมพ์ด้วยทุกครั้ง

- ต้องโรยผงลอกแบบในปริมาณที่พอดี โดยกำผงลอกแบบ 1 กำมือ และหว่านออกไปแรง ๆ เพื่อให้

ผงลอก แบบวิ่งได้ไกล หากบางไปเนื้อปูนจะติดแม่พิมพ์ให้งานเสียหาย หากหนาไปสีจะเข้มเกินไม่เป็น

ธรรมชาติ และจะล้างออกยาก

- ช่างต้องวางแผนเส้นทางในการพิมพ์ลาย ต้องเข้าใจแนวทางการต่อลายของแม่พิมพ์ลวดลายที่ใช้งานอยู่

- อย่าปั๊มแม่พิมพ์ทับลายกันเด็ดขาด เพราะมีผลต่อเรื่องของพื้นพิมพ์ลาย ราคา แตกต่างกัน

- ช่างต้องพิมพ์ลายจากพื้นที่ด้านในก่อน แล้วไล่ออกมาด้านนอก แต่หากพื้นที่ด้านนอกสัมผัสอากาศร้อน

โดนแดดมากกว่า ก็ควรพิมพ์ลายจากด้านนอกก่อน เพื่อไม่ให้เนื้อปูนแห้งก่อนการพิมพ์

- วางแม่พิมพ์ กดปั๊มลาย หากปูนเริ่มแข็งให้ใช้ตัวตบช่วยกดปั๊ม

- ยกแม่พิมพ์ขึ้น 2 มือ ในแนวตรง

- จบงานวันแรก ก่อนกลับช่างต้องตรวจเช็คความเรียบร้อยหน้างาน และเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้ดีเสียก่อน


8. ล้างทำความสะอาด ห้ามข้ามขั้นตอน

วันที่ 2 หลังพื้นพิมพ์ลายแห้ง (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 14 ชม.) ต้องล้างทำความสะอาด 2 ขั้นตอน

- ขั้นที่ 1 คือ ฉีดน้ำ ลงผงซักฟอก ขัดทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมด

- ขั้นที่ 2 คือ ฉีดล้างโดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเท่านั้น ฉีดพื้นผิวทุกอณู ล้างผงลอกแบบที่ฝังลึก ให้เหลือ

ผงลอกแบบที่ผิวงานแค่ 20 %

- เมื่อล้างแล้วต้องใช้เครื่องโบลเวอร์ เป่ารีดน้ำออกช่วยให้แห้งสนิทเร็วขึ้น


9. ต้องเก็บงาน เก็บร่อง แต่งร่อง ทุกครั้ง

- ช่างต้องสำรวจทุกร่องรอยต่อการพิมพ์ แซะเก็บร่องทุกจุดที่มีปูนปลิ้น ห้ามทิ้งสันปูนส่วนเกินไว้เด็ดขาด

- หลังแซะร่องแล้ว ต้องย้อมสีเก็บร่องด้วยทุกครั้ง จึงจะได้คอนกรีตพิมพ์ลายสวยๆ


10. ใช้น้ำยาเคลือบเงาตามมาตรฐานที่กำหนด

- เมื่อสีเก็บร่องแห้งดีแล้ว ช่างต้องใช้โบลเวอร์เป่าเก็บกวาดฝุ่นที่อยู่บนผิวงานอีกครั้ง ก่อนทำการเคลือบเงา

- ก่อนเคลือบเงา พื้นต้องไม่มีความชื้นเหลืออยู่ และต้องไม่ร้อนจนเกินไปด้วย

- ต้องใช้น้ำยาเคลือบเงา M-100 เท่านั้น

- หลังทำการเคลือบเงาเสร็จ ต้องรอแห้งก่อนอย่างน้อย 1 – 2 ชม. จึงทำการส่งมอบงานคอนกรีตพิมพ์ลายที่ดี ต้องมาจากการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ดี ทำตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ดังเช่นมาตรฐานช่างเดคคอร์ในการทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย เพื่อยกระดับมาตรฐานช่างรับเหมา เพื่อส่งต่อผลงานคุณภาพ

มีมาตรฐานที่ถูกต้องแก่ลูกค้า

Comments


bottom of page