Rust 40

ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของสนิมที่เกิดขึ้นบนผิวเหล็ก ให้เป็นโครงสร้างผิวใหม่ที่เสถียรขึ้น นั้นคือ

" หยุดยั้งการผุกร่อนเหล็ก" ได้มากกว่า 6-12 เดือน 

| บริษัท คอนกรีต เดคคอร์ ไทยแลนด์ จำกัด

ไลน์ไอดี : @concretedecor

  • Concrete decro thailand
  • concrete decor thailand
  • concrete decor thailand
lineadd.png