รายการสินค้า เคมีภัณฑ์

กาวประสานคอนกรีต 

กาวประสานคอนกรีต สูตรน้ำ พลังยึดเกาะสูง

  คุณสมบัติดีเด่น

 • เป็นกาวน้ำที่ใช้งานง่าย ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

 • ใช้เติมเป็นส่วนผสมได้เข้ากับซีเมนต์ทุกประเภท

 • เนื้อกาวช่วยเพิ่มความยึดเกาะ และ ยืดหยุ่นตัวให้กับซีเมนต์

 • ช่วยเสริมให้งานก่อฉาบผิวลื่นฉาบง่าย

 • ทำให้งานฉาบหนาได้มากกว่าเดิม ไม่ย้อยตัว

 • ใช้ภายนอกอาคาร ทนแสง UV ความชื้น ได้เป็นอย่างดี

 • เปลี่ยนปูนทั่วไปให้เป็นปูนกาวใช้ฉาบบาง ฉาบซ่อมผนัง

รูปแบบการใช้งานกาวประสาน Activator

 • รูปแบบการใช้ Activator ในงานตกแต่งพื้นผนังกับสีคอนกรีต
  - งานผนังพ่นสีคอนกรีต ผิวแบบงานพ่นทรายระเบิด
  - งานพื้น พื้นคอนกรีตลายหิน Stencil Concrete

งานพ่นสีคอนกรีต

บนผนังรั้วปูนเดิม

ผสมกาวประสาน Activator

ลงในสีคอนกรีตเคลือบแกร่ง

ใช้กาวแทนน้ำสะอาดทั้งหมด

งานคอนกรีตลอกลาย Stencil Concrete

ใช้ Activator ผนังสีคอนกรีต Color Seasons

สามารถพ่นสร้างลายหิน หนาเพียง 3mm

และยังคงทน ผิวแข็งแรง เป็นถนนรถวิ่งผ่าน

รูปแบบการใช้งานกาวประสาน Activator

ฉาบบาง งานพื้นและผนัง

ปริมาณการใช้งาน

งานฉาบบาง เติมกาวลงผนังคอนกรีตแทนน้ำสะอาด

งานซ่อมพื้น ฉาบปิดผิวพื้น

ใช้ซ่อมผิวคอนกรีตเดิม

การใช้งานอัตราส่วนการผสม

 • งานพ่นสีคอนกรีตใช้กับ Color Seasons = สี 7 kg ต่อ Activator 2.5 kg

 • งานฉาบบาง Color Seasons 1 ส่วน : Activator 2 ส่วน หรือ ผสมให้ฉาบบางได้   สามารถฉาบบาง 2-3 mm ใช้ผสมกับสี Color Seasons แทนน้ำเท่านั้น - งานก่อฉาบทั่วไป = ใช้ Activator แทนน้ำสะอาด 10-20% ของการผสมปูน

ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น