top of page
Box Text 1.png
ถังActivator.png
กาวประสาน.png
Activator.png

Activator กาวประสานคอนกรีต คุณภาพสูง ผู้ช่วยมือหนึ่งของช่างผู้รับเหมา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะที่เหนียวแน่นต่อเนื้อซีเมนต์ เพิ่มความแข็งแกร่ง คงทนยาวนาน สะดวกต่อการฉาบ พ่น ซีเมนต์หลากหลายประเภท เนื้อซีเมนต์มีความยืดหยุ่น เกิดความลื่นไหลง่ายต่อการใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้กับงานปูนได้ตามต้องการ ทั้งงานก่อคอนกรีตใหม่ งานตกแต่งคอนกรีต หรืองานซ่อม “เปลี่ยนเนื้อปูนทั่วไปให้เป็นเนื้อปูนกาว พลังการยึดเกาะสูง”

รูปประกอบ.png
คุณสมบัติพิเศษของ Activator

Activator กาวประสานคอนกรีต สูตรน้ำชนิดพิเศษ ให้ประสิทธิภาพสูงสุดจากความเข้มข้นโดยผ่านกระบวนการผลิตและคิดค้นที่ได้มาตรฐาน จึงให้เนื้อกาวคุณภาพเยี่ยม ส่วนผสมสำคัญที่เพิ่มพลังการยึดเกาะต่อซีเมนต์ได้มากกว่าปกติ ให้เนื้อปูนมีความยืดหยุ่นในขณะใช้งาน สามารถทนความร้อนของแดด แสง UV ทนฝนและความชื้น จึงใช้ได้กับงานพื้น – ผนัง ทั้งภายในและนอกอาคาร ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ งานเทโครงสร้าง ฉาบบาง พ่น ซ่อมผิวคอนกรีต งานฉาบปูนติดแผ่นโฟม ฯลฯ อายุการใช้งานยาวนานสูงสุด 5 ปี

ขีด Text.png
รูปแบบและขั้นตอนการใช้งาน
รูป3.png
Box Text 2.png
สำหรับงานฉาบทั่วไป หรืองานซ่อมปิดผิวเดิม

โดยเติม Activator ผสมกับซีเมนต์ให้เข้ากันแทนการใช้น้ำเปล่าสะอาด ซึ่งทำให้ได้เนื้อปูนที่มีคุณภาพสูงสุด

รูป2.png
Box Text 2.png
สำหรับงานฉาบตกแต่งสีพื้น – ผนัง

โดยเติม Activator 2 ส่วน ผสมกับผงสีเคลือบแกร่ง Color Seasons 1 ส่วน ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 

รูป1.png
Box Text 2.png
สำหรับงานพ่นตกแต่งสีพื้น – ผนัง 

โดยเติม Activator 2.5 kg. ผสมกับผงสีเคลือบแกร่ง Color Seasons 7 kg. ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

ขีด Text.png
Box Text 3.png
คำแนะนำการใช้งาน
  • การผสมแทนน้ำเปล่าสะอาดสำหรับงานฉาบทั่วไป ปริมาณที่แนะนำอยู่ที่ 10 – 20% ของการผสมปูน

  • การผสมสำหรับงานพ่น หากต้องการลักษณะของผิวงานที่หยาบ (เม็ดใหญ่) ให้ผสม Activator กับผงสี
    เคลือบแกร่ง จนได้เนื้อปูนที่มีความเข้มข้นมาก หากต้องการลักษณะของผิวงานที่ละเอียด (เม็ดเล็ก) ให้ผสมจนเนื้อปูนที่ได้ออกมามีความเหลวกว่า

  • ผงสีเคลือบแกร่ง ผงซีเมนต์ ที่ผสมกับ Activator เรียบร้อยแล้ว ควรใช้งานให้หมดในระยะเวลา 30 นาที เพราะเนื้อปูนจะเริ่มเซทตัวแข็งขึ้น ทำให้ยากต่อการนำไปใช้งาน 

bottom of page