top of page

Walkway ซึ้งในรสพระ (ทำ)


“ เป็นช่วงเวลาอันดีของพระสงฆ์

และโอกาสที่พิเศษมากของพุทธศาสนิกชน.. . ”

เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว สิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธต่างตระหนักรู้กันดีในทุกปีนั่นคือ ช่วงเวลาแห่งวันเข้าพรรษาได้เวียนบรรจบอีกครั้งแล้ว ตลอด 3 เดือนนับจากนี้คือช่วงเวลาดีอันแสนพิเศษทั้งของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทุกคน

ตามการปฎิบัติที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ในระยะเวลา 3 เดือนนี้ภิกษุทุกรูปต้องงดการธุดงค์และจำพรรษาอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่ง เพื่อเลี่ยงการเหยียบย่ำทำลายพืชพันธุ์ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน จึงเป็นโอกาสที่พระสงฆ์ได้ใช้ช่วงเวลานี้ศึกษาพระธรรมและทำประโยชน์ต่อวัดได้มากขึ้นกว่าปกติ

และเป็นโอกาสที่ดีของพุทธศาสนิกชนด้วยเช่นกัน เพราะเมื่อภิกษุงดการจาริกไปตามสถานที่ต่าง ๆ ก็เป็นพวกเราเองที่ต้องหันหน้าเข้าวัดเพื่อตักบาตร ทำบุญ ฟังธรรมเทศนา ถวายอาหาร สิ่งของที่จำเป็นเพื่อภิกษุไว้ใช้ในการจำพรรษา อาทิ ผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา หรือหลอดไฟ ฯลฯ

นั่นทำให้เราตั้งคำถามว่า “ ทำไม เราไม่ถวายสิ่งของที่เป็นสาธารณะประโยชน์แก่วัดบ้าง ? ”

จึงเกิดความต่อเนื่องของกิจกรรม “ ทางเดินพระทำ ” ที่คอนกรีต เดคคอร์ ฯ ต้องการแจกแม่พิมพ์ Walkway ถวายแก่วัดต่าง ๆ 1000 วัด ทั่วประเทศ เพื่อให้ภิกษุได้ใช้เวลาที่นอกเหนือจากการศึกษาพระธรรมและกิจวัตรอื่นของสงฆ์แล้ว มาสร้างทางเดินเท้า บูรณะปรับปรุงทางเดิน ลานวัด หรืออาณาบริเวณส่วนอื่นของวัด ให้มีภูมิทัศน์ที่น่ามองยิ่งขึ้น เป็นอีกองค์ประกอบดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนอยากเข้าวัดมากขึ้นตามไปด้วย พระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ให้แก่วัดด้วยนั่นเอง

ต้องยอมรับว่ากิจกรรมทางเดินพระทำที่ผ่านมา ก่อเกิดความอิ่มเอมใจต่อพวกเราซึ่งเป็นผู้ให้ จนกระจายความรู้สึกที่ดีไปยังผู้รับอย่างภิกษุสงฆ์และประชาชนได้เป็นอย่างมาก จึงเป็นเหตุผลให้เรายังคงดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้ต่อไป อีกทั้งยัง “ สร้างแรงบันดาลใจแห่งการให้ ” ในกิจกรรมและโครงการอื่นของเราอีกมากในวันข้างหน้า

อ่านขั้นตอนการใช้งานแม่พิมพ์ Walkway ได้ที่ : https://bit.ly/2Dr8Ioh

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมทางเดินพระทำ ได้ที่ : www.facebook.com/walkwayconcrete/

 

:: ช่องทางติดต่อสอบถาม :: Line ID : @concretedecor Tel : 089-2546-566 Website #1 : www.stamped-tools.com

:: สนใจสมัครได้ที่ ::

www.mmplus-training.com

bottom of page