top of page

ผนังฉาบปูนพิมพ์ลายหิน ??

🛠🏠🛠🏠 คลิปขั้นตอนเบื้องต้นการทำผนังปูนพิมพ์ลาย โดยการขึ้นตัวอย่างปูนฉาบ ทำสีปูนสีธรรมชาติโดยวิธีฉาบสีขัดมันเรียบ Color Seasons จากนั้นก่อนทำการใช้แม่พิมพ์กดสร้างลายหิน โรยผงลอกแบบ (Release Agent) ก่อน เมื่อลงผงลอกแบบแล้ว นำแม่พิมพ์มาวางโดยใช้คน 2 คนในการทำงาน กดพิมพ์สร้างลาย

อีกหนึ่งอาชีพเสริมที่สามารถเพิ่มความสามารถให้กับช่างปูนช่างฉาบผนัง ที่สามารถนำวิธีการทำผนังปูนพิมพ์หลายไปต่อยอด งานรับเหมาได้

ดูสินค้าเพิ่มเติม แม่พิมพ์พื้นผนัง

bottom of page