การแต่งบ้านที่เปลี่ยนไป เพราะโควิดเป็นเหตุสังเกตมานานแล้ว