หินเทียมบล็อคทางเดิน

 หินเทียมบล็อคทางเดิน

       บล็อกแม่พิมพ์สำหรับหล่อแบบแผ่นทางเดินเท้ารูปสี่เหลี่ยม สำหรับจัดสวน แต่งบ้าน ด้วยตัวคุณเอง สามารถเพิ่มสีสันให้สวยงามได้ด้วยผลิตภัณฑ์ สีกรดย้อมคอนกรีต "อมตะ"

*1 ตารางเมตร ใช้ประมาณ 16 แผ่น

       บล็อกแม่พิมพ์สำหรับหล่อแบบแผ่นทางเดินเท้ารูปหกเหลี่ยม สำหรับจัดสวน แต่งบ้าน ด้วยตัวคุณเอง สามารถเพิ่มสีสันให้สวยงามได้ด้วยผลิตภัณฑ์ สีกรดย้อมคอนกรีต "อมตะ"

*1 ตารางเมตร ใช้ประมาณ 17 แผ่น

 Paver-02

ภาพผลงาน Paver

1/1