แม่พิมพ์ตัดขอบ
แม่พิมพ์ตัดขอบ Border ลายใหม่

แบบแม่พิมพ์ตัดขอบ Boder

Acanthus Border
Size : 60''X10''
ราคา 4,500 บาท
Grape Border 
Size : 59''X10''
ราคา 4,800 บาท
Rose Border 
Size : 53''X10''
ราคา 4,500 บาท
SHERA WOOD
Size : 6''X47''
ราคา 3,500 บาท
Blossom Border
Size : 60''X10''
ราคา 4,500 บาท
Pipal Leaf Border
Size : 53''X10''
ราคา 4,500 บาท
Wassana Leaf Border 
Size : 25.5''X5''
ราคา 3,000 บาท
WOOD BORDER(วู้ดเด้นเล็ก)
Size : 120cm* 16 cm
ราคา 4,500 บาท
Rose Border Size : 53''X10'' ราคา 4,800 บาท
Blossom Border Size : 53''X10'' ราคา 4,500 บาท
Loma Border Size : 52''X9'' ราคา 4,800 บาท
Fleur de lis Border Size : 60''X11'' ราคา 4,800 บาท
Grape Border Size : 59''X10'' ราคา 4,800 บาท
Pilpal leaf Border Size :53''X10'' ราคา 4,800 บาท